Regulamin
1. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu apartamentu. Dokonanie rezerwacji jest

jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Właścicielem apartamentu jest firma: JTS INVESTMENTS TOMASZ SADOWSKI 32-332 BUKOWNO UL. REYMONTA 28 NIP 637-110-28-38 REGON 356335578

3. Właściciel apartamentu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji.

4. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja apartamentu. Rezerwacji można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres: apartamentwakacyjny@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.apartamentwakacyjny.eu Wiadomość powinna zawierać: nazwę apartamentu, termin pobytu, dane kontaktowe oraz ilość osób.

5. Rezerwacja wymaga wpłaty na rachunek bankowy zaliczki w wysokości 25% należnej kwoty wynikającej z cennika. Najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym przyjazdem należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków płatności.

6. Po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym wysyłamy wiadomość na adres e- mail Klienta z potwierdzeniem rezerwacji oraz informacjami dotyczącymi dojazdu do apartamentu oraz innymi dodatkowymi ustaleniami.

7. W przypadku anulowania przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. Możliwa jest również rezerwacja przez pośrednika – portal booking.com

W przypadku rezerwacji przez portal booking.com Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje koszt rezerwacji, warunki anulacji, zasady rezerwacji, które mogą się różnić od rezerwacji złożonej bezpośrednio przez stronę apartamentwakacyjny.eu

Gość nie będzie domagał się zwrotu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą u pośrednika a ceną za taką samą rezerwację, gdyby była złożona bezpośrednio na stronie apartamentwakacyjny.eu

Gość akceptuje fakt, że warunki anulacji, kosztów dodatkowych ujętych w rezerwacji mogą się różnić pomiędzy stroną pośrednika a stroną apartamentwakacyjny.eu

9. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Indywidualne godziny przyjazdu bądź wyjazdu muszą zostać zgłoszone wcześniej – zostaną uwzględnione w miarę posiadanych wolnych terminów.

10. Przekazanie kluczy do apartamentu następuje o ustalonej wcześniej godzinie. Jeżeli najemca nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę powinien niezwłocznie poinformować o tym Rezydenta dzwoniąc pod podany w mailu numer telefonu.

11. Meldunek jest możliwy od godziny 16:00 do 20:00, a wymeldowanie od 8:00 do 11:00. Możliwa jest zmiana tych godzin po wcześniejszym uzgodnieniu. W przypadku nie poinformowania o przyjeździe po godzinie 20:00 zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 200 zł.

12. Najemca nie może udostępniać apartamentu osobom trzecim.

13. Apartament może być zamieszkały przez liczbę osób zgłoszoną w rezerwacji. W przypadku naruszenia tego zapisu właściciel apartamentu ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu dokonanych wcześniej opłat lub obciążyć Klienta dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł. za każdą dobę pobytu.

14. Najemca jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich szkód wynajmującemu niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

15. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia zaistniałe w apartamencie z jego winy bądź z winy osób trzecich odwiedzających go w apartamencie podczas jego pobytu. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z winy najemcy będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

16. Zabronione jest prowadzenie działalności gospodarczej w apartamencie oraz zabronione jest organizowanie imprez w apartamencie.

17. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 06.00.

18. Gość przyjmuje odpowiedzialność prawną lub każdego innego rodzaju za sposób użytkowania apartamentu w zakresie jego zajmowania, a w szczególności musi przestrzegać przepisów obowiązujących w całym budynku.

19. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel apartamentu ma prawo wypowiedzieć umowę najmu apartamentu w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

20. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, w wypadku stwierdzenia złamania zakazu, Najemca zostanie obciążony kosztami prania tkanin w kwocie 1000 zł. Palenie jest dozwolone wyłącznie na balkonie.

21. Przed wyjściem z apartamentu należy zamknąć okna i drzwi, wyłączyć światło, klimatyzację oraz wszelkie urządzenia elektryczne.

22. Zwierzęta mogą przebywać na terenie apartamentu tylko za zgodą wynajmującego.

23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione w apartamencie. 24. W przypadku zgubienia kluczy/pilota/karty do drzwi/karty parkingowej Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania rezydenta o tym fakcie. Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczy/ pilota/karty do drzwi/karty parkingowej wynosi 200 zł.

25. Apartament powinien zostać oddany przez Najemców w należytym stanie, porządku i czystości. Najemca zobowiązany jest przed wyjazdem umyć oraz odłożyć na miejsce naczynia oraz sprzęty kuchenne, których używał oraz wyrzucić śmieci.

26. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami oraz w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej właściciel apartamentu zastrzega sobie prawo anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

27. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela apartamentów

28. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Scroll to Top